Subsidieregeling praktijkleren 2023

Ook dit jaar is het weer mogelijk om gebruik te maken van de Subsidieregeling praktijkleren. Als één van uw medewerkers dit studiejaar een opleiding heeft gevolgd komt u wellicht in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. Als dit het geval is kunt u tot en met 15 september aanstaande deze subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal

Read More...

Bent u klaar voor 2023?

Werkkostenregeling Richting het einde van het jaar is het nuttig om te controleren of er nog vrije ruimte in de WKR over is en of u deze al zo optimaal mogelijk heeft benut. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% over uw fiscale loon (tot en met een fiscaal loon van € 400.000).  U kunt

Read More...

Maak voor 2022 nog gebruik van de vrije ruimte in de WKR!

Richting het einde van het jaar is het nuttig om te controleren of er nog vrije ruimte in de WKR over is en of u deze al zo optimaal mogelijk heeft benut. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% over uw fiscale loon (tot en met een fiscaal loon van € 400.000).  U kunt gebruik

Read More...

Controle gegevens auto van de zaak 2022

De auto van de zaak geniet altijd de bijzondere aandacht van de Belastingdienst. Door onder andere controles van het privégebruik aan de grens, pretparken en bouwmarkten is de Belastingdienst bezig haar database te vullen om deze vervolgens te kunnen vergelijken met uw salarisadministratie. Bij constatering van onjuistheden worden ook aanzienlijke boetes opgelegd. Om deze reden

Read More...

Minimumloon per 1 januari 2023 bekend

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek

Read More...

Vrije ruimte WKR wordt verruimd in 2023

De vrije ruimte in de WKR wordt per 1 januari 2023 tijdelijk verruimd van 1,7% voor de eerste € 400.000,- van het fiscaalloon van de onderneming naar 3%. Dit is een tijdelijke maatregel als extra lastenverlichting voor het MKB. Vanaf 2024 gaat dit percentage terug naar 1,92%. Gerichte vrijstelling Elk jaar bepaald de overheid welke vergoeding

Read More...

Nieuwe EU-richtlijn arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 worden in een nieuwe wet regels voor arbeidsvoorwaarden veranderd. Belangrijk is dat werkgevers op 1 augustus 2022 direct aan deze wet moeten voldoen. Er geldt dus geen overgangstermijn. De belangrijkste regels gaan over de beperking om scholingskosten op de werknemer te verhalen, de beperking om werknemers te verbieden tijdens het dienstverband

Read More...

Minimumloon per 1 juli 2022 bekend

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek

Read More...

Vakantiedagen opnemen bij einde dienstverband

Voor het opnemen van vakantiedagen aan het einde van een dienstverband gelden eigenlijk dezelfde regels als die gelden tijdens het dienstverband. Dat betekent dat een werkgever het verzoek van de werknemer om vakantiedagen op te nemen in principe goed moet keuren, tenzij hij hele goede redenen heeft om dat niet te doen. Dan mag hij

Read More...

Bent u klaar voor 2022?

Werkkostenregeling Heeft u zicht op uw resterende vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR)? Standaard bieden wij u een overzicht van de bij ons bekende kosten voor de WKR. Hierdoor kunt u in een oogopslag zien wat uw resterende vrije ruimte voor 2021 is. Dit overzicht kunt vinden onder: salarisdocumenten -> werkkostenregeling. Staan nog niet alle

Read More...