Verlaging loonkosten per 1 augustus 2021

Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken. De BIK is een tijdelijke afdrachtsvermindering voor investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK is in 2020 voorgelegd aan de Europese Commissie voor goedkeuring. Nu blijkt dat de Europese commissie de BIK misschien niet goedkeurt waardoor sommige investeringen in andere EU-landen ook in aanmerking

Read More...