Subsidieregeling praktijkleren 2023

Ook dit jaar is het weer mogelijk om gebruik te maken van de Subsidieregeling praktijkleren. Als één van uw medewerkers dit studiejaar een opleiding heeft gevolgd komt u wellicht in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. Als dit het geval is kunt u tot en met 15 september aanstaande deze subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker.
 
Zoals u van ons gewend bent kunnen wij de subsidie voor u aanvragen. 

E-Herkenning

Helaas is het niet meer mogelijk om de Subsidie praktijkleren aan te vragen zonder E-Herkenning. Als u zelf de aanvraag verzorgt moet uw bedrijf in bezig zijn van een E-Herkenning middel niveau 3.

E-Herkenning kan worden vergeleken met het DigiD. Via E-Herkenning kunnen bedrijven zich identificeren bij overheidsinstanties. Net als met een DigiD kan er met dezelfde gegevens worden ingelogd bij verschillende instanties. In tegenstelling tot het DigiD heeft de overheid besloten om de kosten voor de E-Herkenning te verhalen op de ondernemers.

Subsidie aanvragen via Horeca Salaris & Advies

Uiteraard kunnen wij deze aanvraag voor u verzorgen, in dat geval ontvangen wij graag uiterlijk 8 september a.s. de praktijkleerovereenkomst(en) van de desbetreffende leerling(en). Via onderstaande button kunt u de gegevens van uw leerling(en) doorgeven.

Subsidie aanvragen

 

Daarnaast moet bij de aanvraag worden aangegeven hoeveel weken de leerling praktijkbegeleiding heeft gehad. Alleen over deze weken krijgt u namelijk subsidie. Elke week waarin begeleiding is gegeven telt dus mee, ongeacht het aantal uren of dagen in die week. Een week waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, mag niet worden meegeteld bij de aanvraag. Het is dus ook mogelijk om subsidie te krijgen als de student halverwege de periode is gestopt met zijn opleiding.

Bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden, maar bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve (bewaar)plicht van de subsidieregeling. Indien de subsidie wordt toegekend, zult u het bedrag van de subsidie medio december 2023 op uw rekening ontvangen.