Onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog

Met ingang van 1 januari 2023 is het fiscaal mogelijk om de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Het onbelast vergoeden van de reiskosten is een gerichte vrijstelling. Het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 is geen verplichting voor werkgevers. Het biedt wel de

Read More...

Vrije ruimte WKR wordt verruimd in 2023

De vrije ruimte in de WKR wordt per 1 januari 2023 tijdelijk verruimd van 1,7% voor de eerste € 400.000,- van het fiscaalloon van de onderneming naar 3%. Dit is een tijdelijke maatregel als extra lastenverlichting voor het MKB. Vanaf 2024 gaat dit percentage terug naar 1,92%. Gerichte vrijstelling Elk jaar bepaald de overheid welke vergoeding

Read More...