Accountancy

Horeca Accountancy & Advies is de accountancy-en adviesdienstverlener voor ondernemers in de horeca. Als enige in de markt richten wij ons exclusief op de horecasector. Deze unieke focus wordt gehanteerd om continu als kritische professionele sparringpartner voor onze horecacliënten te kunnen fungeren. Onze ervaring leert namelijk dat daadwerkelijke actuele praktijkkennis, oog voor de specifieke horecaproblematiek, cruciaal is om de horecaondernemer optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wij bieden specialisten met jarenlange management en horeca-ervaring op grote, gerenommeerde accountantskantoren, die hun horecaspecialisatie en affectie met de branche specifiek voor de horeca willen inzetten. Wij beschikken over een aanzienlijk netwerk in de sector. Zo onderhouden wij frequent professionele contacten met het Bedrijfschap Horeca & Catering, Koninklijk Horeca Nederland, brouwerijen en banken. Ook leveren wij periodiek redactionele artikelen aan specifieke horeca-vakbladen.

Naast de ‘traditionele’ accountancydiensten, waaronder het samenstellen van jaarrekening(en), het verzorgen van de aangifte(n) en het voeren van de administratie, ondersteunen wij onze horecacliënten bij talrijke organisatievraagstukken. Op verzoek bieden wij onze cliënten overzichtelijke managementrapportages, die o.a. inzicht geven in de prestaties van uw onderneming afgezet tegen uw ambities en/of tegen de prestaties van collega-ondernemers (benchmark). Bij de bespreking van uw jaarrekening geven wij prioriteit aan uw toekomstperspectieven. De resultaten uit het verleden zijn daarvoor een referentiekader, maar ook niet meer dan dat. Waar wilt u (bijvoorbeeld) over twee jaar staan met uw horecaonderneming en op welke wijze zou dit gerealiseerd kunnen worden?

Voor meer informatie kunt op terecht op de website van Horeca Accountancy.