Maak voor 2023 nog gebruik van de vrije ruimte in de WKR!

Richting het einde van het jaar is het nuttig om te controleren of er nog vrije ruimte in de WKR over is en of je deze al zo optimaal mogelijk heeft benut. In 2023 is de vrije ruimte tijdelijk 3,0% over het fiscale loon (tot en met een fiscaal loon van € 400.000). Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2023 1,18%.  je kunt gebruik maken van de eventuele beschikbare vrije ruimte bijvoorbeeld in de vorm van een netto bonus, kerstpakket of andere vormen van beloningen, alles uiteraard binnen de kaders van het gebruikelijkheidscriterium. In Nmbrs kan je een overzicht van de resterende vrije ruimte vinden onder salarisdocumenten -> werkkostenregeling. Kosten vanuit de financiële administratie worden echter niet weergegeven in dit overzicht.

Mocht je nog vrije ruimte over hebben voor 2023, let dan wel op. Het is namelijk niet mogelijk om deze resterende ruimte mee te nemen naar 2024.

Wanneer je gebruik wilt maken van de vrije ruimte kunt je contact opnemen met jouw vaste contactpersoon, wij helpen je graag verder om dit correct in de salarisadministratie te verwerken.

Vrije ruimte in 2024

Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte in de WKR verruimd van het normale percentage van 1,7% naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2024 1,18%.