Minimumloon per 1 januari 2024 bekend

Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk

Read More...

Maak voor 2023 nog gebruik van de vrije ruimte in de WKR!

Richting het einde van het jaar is het nuttig om te controleren of er nog vrije ruimte in de WKR over is en of je deze al zo optimaal mogelijk heeft benut. In 2023 is de vrije ruimte tijdelijk 3,0% over het fiscale loon (tot en met een fiscaal loon van € 400.000). Over het

Read More...

Controle gegevens auto van de zaak 2023

De auto van de zaak geniet altijd de bijzondere aandacht van de Belastingdienst.  Bij constatering van onjuistheden worden ook aanzienlijke boetes opgelegd.   Om deze reden adviseren wij je om de gegevens van de auto van de zaak uit de salarisadministratie te controleren op juistheid. Mochten er onverhoopt gegevens over de auto’s in jouw bedrijf

Read More...

Minimumloon per 1 juli 2023

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek

Read More...

Onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog

Met ingang van 1 januari 2023 is het fiscaal mogelijk om de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Het onbelast vergoeden van de reiskosten is een gerichte vrijstelling. Het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 is geen verplichting voor werkgevers. Het biedt wel de

Read More...

Minimumloon per 1 juli 2022 bekend

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek

Read More...

Vakantiedagen opnemen bij einde dienstverband

Voor het opnemen van vakantiedagen aan het einde van een dienstverband gelden eigenlijk dezelfde regels als die gelden tijdens het dienstverband. Dat betekent dat een werkgever het verzoek van de werknemer om vakantiedagen op te nemen in principe goed moet keuren, tenzij hij hele goede redenen heeft om dat niet te doen. Dan mag hij

Read More...