Minimumloon per 1 juli 2022 bekend

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek

Read More...

Vakantiedagen opnemen bij einde dienstverband

Voor het opnemen van vakantiedagen aan het einde van een dienstverband gelden eigenlijk dezelfde regels als die gelden tijdens het dienstverband. Dat betekent dat een werkgever het verzoek van de werknemer om vakantiedagen op te nemen in principe goed moet keuren, tenzij hij hele goede redenen heeft om dat niet te doen. Dan mag hij

Read More...