Dit moet u weten over E-Herkenning

E-Herkenning is een beveiligingssleutel waarmee ondernemers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Dit dient onder andere gebruikt te worden voor diverse meldingen aan het UWV zoals bijvoorbeeld: aanvragen zwangerschapsverlof, subsidies of het ziek melden van werknemers. Vanaf 1 november 2019 sluit het UWV in fases oude accounts af. Als het account gesloten is is het alleen mogelijk

Read More...

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bekend

Het wettelijk minimumloon per januari 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant. Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat

Read More...

Wetswijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt geprobeerd de verschillen tussen vast en flexibel werken te verkleinen. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.  Aard van de arbeidsovereenkomst heeft invloed op de loonkosten  De hoogte van de WW-premie wordt afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een

Read More...

Hoge of lage WW-premie vanaf 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Door de nieuwe wet wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Wat gaat er veranderen? Werkgevers gaan per 1 januari 2020 een lage WW-premie betalen over het loon aan hun werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor

Read More...