Home

Wij zijn Horeca Salaris & Advies

Horeca Salaris & Advies is gespecialiseerd in het verwerken van de salarisadministratie binnen de horeca branche. Onze administrateurs zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wetgeving op het gebied van horeca, om al uw werknemers op tijd en juist uit te betalen. Horeca is een dynamische branche waar personeel en service centraal staat. Onze experts staan klaar om u te adviseren bij vragen over personeel, contracten, vakantie dagen/geld en meer.

Salarissoftware Nmbrs

Horeca Salaris & Advies biedt horeca-ondernemingen de salarissoftware van Nmbrs aan. Met Nmbrs kunnen werkgevers en werknemers altijd en overal inloggen om salarisstroken in te zien. Naast het inzien van deze salarisstroken biedt de software onder andere:

HR Signalen

HR Signalen 

Met deze signalering blijft u als werkgever op de hoogte van bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea, data einde contracten en uitdienstdata. Het is aan u de keuze naar wie deze HR-signalen verzonden worden.

Applicatie voor Android en iOS

Applicatie voor Android en IOS

Met de Nmbrs applicatie kunnen u en uw medewerkers overal en 24/7 inloggen om gegevens in te zien.

Overzichtelijke HR- en salarisrapportages

HR-en salarisrapportages

U heeft online toegang tot diverse HR- en salarisrapportages, hierbij valt te denken aan:

  • Loonstroken
  • Betaalbestanden
  • Loonaangiftes
  • Loonjournaalposten
  • Standenregisters

Mutatieformulieren

Mutatieformulieren

Mutaties kunnen aangeleverd worden door zowel werkgevers als werknemers in het salarispakket en in de applicatie van Nmbrs, na goedkeuring worden deze mutaties doorgevoerd in de database en verwerkt in de salarisadministratie.

Meldingen aan diverse instanties

HR+

De meeste HR processen zijn repetitief en kunnen door workflows eenvoudig ondervangen worden. Een workflow is in feite een opeenstapeling van taken, die naar een specifieke gebruiker en verzonden en uitgevoerd moet worden. De HR module biedt u, met verschillende functionaliteiten, de mogelijkheid om uw medewerkers actief te betrekken in uw HR processen.

Verlof - en verzuimregistratie

Verlof-en verzuimregistratie

Met deze module hebben werkgevers inzicht in het aantal verlof- en verzuimuren van iedere werknemer binnen het bedrijf. Voor werknemers biedt de module ook vele voordelen, zij kunnen nu namelijk online verlof aanvragen.

Manager/employee login

Manager/Employee login

Zowel managers als medewerkers hebben de mogelijkheid om in te loggen in het salarispakket van Nmbrs. De login en functionaliteiten die daarbij horen worden toegekend door de manager/debiteur.

Digitaal Dossier

Digitaal dossier

Met dit digitale dossier heeft u ten alle tijden personeelsgegevens tot uw beschikking in een beveiligde omgeving. U kunt hierin ook documenten uploaden en eventueel ter beschikking stellen aan uw medewerkers.

Wij werken onder andere voor