Vrije ruimte WKR wordt verruimd in 2023

De vrije ruimte in de WKR wordt per 1 januari 2023 tijdelijk verruimd van 1,7% voor de eerste € 400.000,- van het fiscaalloon van de onderneming naar 3%. Dit is een tijdelijke maatregel als extra lastenverlichting voor het MKB. Vanaf 2024 gaat dit percentage terug naar 1,92%.

Gerichte vrijstelling

Elk jaar bepaald de overheid welke vergoeding niet ten koste gaan van uw vrije ruimte. Dit heeft gerichte vrijstelling. Onderstaand een aantal voorbeelden van vrijgestelde vergoedingen.

  • abonnementen voor openbaar vervoer;
  • reiskosten tot € 0,19 per kilometer; (€ 0,21 per 1 januari 2023)
  • verhuiskosten vanwege werk;
  • maaltijden bij overwerk;

Noodzakelijkheidscriterium

Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang. Deze vergoeding gaan ook niet ten koste van uw vrije ruimte

Vrije ruimte 2022

Voor 2022 is het nuttig om te controleren of er nog vrije ruimte in de WKR over is en of u deze al zo optimaal mogelijk heeft benut. U kunt gebruik maken van de eventuele beschikbare vrije ruimte bijvoorbeeld in de vorm van een bonus, kerstpakket of andere vormen van beloningen, alles uiteraard binnen de kaders van het gebruikelijkheidscriterium. In Nmbrs kunt u een overzicht van de resterende vrije ruimte vinden onder salarisdocumenten -> werkkostenregeling.

Mocht u nog vrije ruimte over hebben voor 2022, let dan wel op. Het is namelijk niet mogelijk om deze resterende ruimte mee te nemen naar 2023.

Wanneer u gebruik wilt maken van de vrije ruimte kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon, wij helpen u graag verder om dit correct in uw salarisadministratie te verwerken.