Verlaging loonkosten per 1 augustus 2021

Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken. De BIK is een tijdelijke afdrachtsvermindering voor investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK is in 2020 voorgelegd aan de Europese Commissie voor goedkeuring. Nu blijkt dat de Europese commissie de BIK misschien niet goedkeurt waardoor sommige investeringen in andere EU-landen ook in aanmerking komen voor deze subsidie.

Nu heeft het kabinet besloten om het budget dat was gereserveerd voor de BIK te gebruiken om per 1 augustus de AWf-premie in 2021 te verlagen. Via de AWf-premie betaalt u als werkgever mee aan uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Door het verlagen van de AWf-premie gaan uw loonkosten omlaag.

De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%. Of u voor een werknemer hoge of lage premie moet afdragen wordt bepaald door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die in 2020 is ingegaan.