Verlaging loonkosten per 1 augustus 2021

Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken. De BIK is een tijdelijke afdrachtsvermindering voor investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK is in 2020 voorgelegd aan de Europese Commissie voor goedkeuring. Nu blijkt dat de Europese commissie de BIK misschien niet goedkeurt waardoor sommige investeringen in andere EU-landen ook in aanmerking

Read More...

Wetswijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt geprobeerd de verschillen tussen vast en flexibel werken te verkleinen. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.  Aard van de arbeidsovereenkomst heeft invloed op de loonkosten  De hoogte van de WW-premie wordt afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een

Read More...

Hoge of lage WW-premie vanaf 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Door de nieuwe wet wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Wat gaat er veranderen? Werkgevers gaan per 1 januari 2020 een lage WW-premie betalen over het loon aan hun werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor

Read More...