Hoge of lage WW-premie vanaf 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Door de nieuwe wet wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven.

Wat gaat er veranderen?

Werkgevers gaan per 1 januari 2020 een lage WW-premie betalen over het loon aan hun werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Let op! er mag hier geen sprake zijn van een oproepcontract. Het moet dus gaan om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij de omvang van de arbeid is vastgelegd in een vast aantal uren per tijdseenheid (zoals per 4 weken of per maand).

Voor de overige werknemers moet de werkgever een hoge WW-premie betalen.  Het verschil tussen het hoge en het lage WW premie percentage is vastgesteld op 5 procentpunten. In 2020 wordt de lage WW-premie 2,94 %. Dit betekent dus een hoge premie van 7,94 %.

Vereisten

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie moet de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uren per tijdseenheid met de werknemer sluiten.

Een vereiste is dat deze arbeidsovereenkomst wordt opgenomen in de loonadministratie. Zo is de Belastingdienst in staat om te controleren of er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uitzonderingen

De regering heeft rekening gehouden met sectoren die niet altijd een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang per week of per maand kunnen afspreken met hun werknemers (seizoensarbeid). Daarom is ook mogelijk om de lage WW-premie te betalen voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd waarbij de arbeidsomvang per jaar is overeengekomen, maar dan moet het loon wel gelijkmatig over het jaar zijn gespreid.

Bij werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en maximaal 12 uur per week werken en BBL leerlingen met een praktijkovereenkomst (voorzien van een dagtekening en opgenomen in de administratie) mag eveneens een lage WW-premie worden betaald.

Wanneer betaalt u een hoge WW-premie?

Voor alle gevallen waarin niet aan de voorwaarden voor de lage WW-premie wordt voldaan, geldt de hoge WW-premie. Dat is onder andere het geval bij een oproepcontract, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of bij een arbeidsovereenkomst die niet schriftelijk is overeengekomen.

Herziening

Voorlopig zal in twee situaties alsnog de lage WW-premie worden omgezet in een hoge WW-premie als:

  • Het dienstverband van de werknemer is binnen twee maanden na aanvang beëindigd;
  • De werknemer heeft binnen één kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond gekregen dan contractueel is overeengekomen (structureel overwerk), tenzij een arbeidsomvang van 35 uur of meer per maand was overeengekomen; (deze regel is tijdelijk in 2020 en 2021 komen te vervallen in verband met Covid-19)

Handige tips

Het aanbieden van een vaste arbeidsovereenkomst wordt – in het kader van de nieuwe verschuldigde WW-premies – financieel aantrekkelijker.

Wij hebben het volgende rekenvoorbeeld voor u gemaakt:

Totale loonsom:                       € 340.000,-
Loonsom vast krachten:           € 140.000,-
Loonsom oproepkrachten:      € 200.000,-

Awf premies 2019: 3,60% over € 340.000,- = € 12.240,- per jaar

Awf premies 2020: 2,94% over € 140.000,- = €  4.116,- per jaar
Awf premies 2020: 7,94% over € 200.000,- = € 15.880,- per jaar
Totale Awf premies 2020: € 19.996,- per jaar

Zoals u in dit voorbeeld kunt lezen stijgen de loonkosten van de onderneming in 2020 (als er niets aan de aard van de arbeidsovereenkomsten wordt gewijzigd) met € 7.756,-

Het omzetten van alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een vast aantal arbeidsuren) levert in 2020 een besparing van € 10.000,- op. U betaalt dan namelijk 2,94% over € 340.000,- = € 9.996,- per jaar in plaats van € 19.996,- per jaar.

Op jaarbasis kan een werkgever per werknemer met een jaarloon van € 30.000,- maar liefst € 1.500,- besparen als hij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omzet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. (2,94% i.p.v. 7,94% over € 30.000,-).

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betekent echter ook dat de werkgever minder eenvoudig de arbeidsovereenkomst kan beëindigen.

Werkgevers doen er als gevolg van de nieuwe WW-premiedifferentiatie regels goed aan om kritisch naar hun eigen bedrijf te kijken en te beoordelen of het verstandig is om tijdelijke arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten, etc. om te zetten naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Wij denken natuurlijk graag met u mee. Als u nog vragen heeft over dit onderwerp neem dan gerust contact met ons op.