Vijfde aanvraagperiode NOW 3.0

Het is vanaf 5 mei 2021 mogelijk om de NOW subsidie aan te vragen over de periode 1 april 2021 t/m 30 juni 2021, deze ontvangt u vervolgens met terugwerkende kracht. Vergelijkbaar met de voorgaande NOW-regelingen ontvangt u een voorschot van 80% van het totale subsidiebedrag. U kunt altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u

Read More...

NOW 1 subsidie terugbetalen

Sinds oktober vorig jaar kunnen werkgevers de definitieve vaststelling van de NOW 1 subsidie aanvragen. Helaas pakt dat niet voor iedereen gunstig uit. Circa 60 procent van de ondernemers moet (een deel van) de ontvangen loonsteun terugbetalen naar schatting van minister Koolmees. Vaak is de oorzaak dat een bedrijf toch minder dan 20% omzetverlies had.

Read More...