NOW 1 subsidie terugbetalen

Sinds oktober vorig jaar kunnen werkgevers de definitieve vaststelling van de NOW 1 subsidie aanvragen. Helaas pakt dat niet voor iedereen gunstig uit. Circa 60 procent van de ondernemers moet (een deel van) de ontvangen loonsteun terugbetalen naar schatting van minister Koolmees.

Vaak is de oorzaak dat een bedrijf toch minder dan 20% omzetverlies had. Een andere veelvoorkomende oorzaak is dat bedrijven in januari 2020 een hogere loonsom hadden dan in de maand maart 2020. Dat komt bijvoorbeeld doordat in januari 2020 bonussen werden uitgekeerd of doordat personeel nadien zelf uit dienst is gegaan.

Betalingsregeling kan nu ook online

Om ondernemers tegemoet te komen, kan een ruime betalingsregeling worden getroffen, waarbij betaling kan worden gespreid over meerdere jaren. Als werkgever kun u telefonisch contact opnemen met UWV om een regeling te treffen. u kunt een betalingsregeling ook digitaal aanvragen via de website van UWV.

De definitieve vaststelling voor de NOW 1 subsidie kunt u aanvragen bij het UWV tot en met
31 oktober 2021. U kunt er dus voor kiezen om de definitieve vaststelling later aan te vragen, waardoor de eventuele terugbetaling ook later start.

 

Bron: XpertHR