Onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog

Met ingang van 1 januari 2023 is het fiscaal mogelijk om de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen van € 0,19 per kilometer
naar € 0,21 per kilometer. Het onbelast vergoeden van de reiskosten is een gerichte vrijstelling.

Het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 is geen verplichting voor werkgevers. Het biedt wel de mogelijkheid om als werkgever een groter deel van de reiskosten onbelast te vergoeden. Werkgevers kunnen daarnaast de reiskostenvergoeding nog verder verhogen dan alleen het fiscaal onbelaste deel. In dat geval wordt de vergoeding die het maximaal onbelaste deel overstijgt als loon gezien of kan dit deel als eindheffingsloon worden aangewezen in de werkkostenregeling.

Deze verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding geldt voor zowel het woon-werk-woonverkeer als voor zakelijke reizen met eigen vervoer.

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de onbelaste reiskostenvergoedingen van uw werknemers te verhogen dient u dit aan ons door te geven. Zonder tegenbericht zullen wij de huidige reiskostenvergoedingen ongewijzigd laten doorlopen op basis van de bij ons bekende afspraken.

Indien u de onbelaste reiskostenvergoedingen voor uw werknemers wilt verhogen zullen wij de nieuwe reiskostenvergoeding berekenen op basis van € 0,21 onbelast per kilometer en 214 reisdagen op fulltime basis in een jaar. Hierbij is dan al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Bij een enkele reisafstand van meer dan 75 kilometer van de woning of verblijfplaats naar de vaste plek voor het werk is nacalculatie verplicht. U kunt natuurlijk ook afspraken hebben gemaakt over een maximale reiskostenvergoeding, in dat geval houden wij daar dan rekening mee.