Wet betaald ouderschapsverlof

De eerste kamer heeft op 12 oktober ingestemd met de nieuwe wet betaald ouderschapsverlof. Deze wet gaat in op 2 augustus 2022. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 bij het UWV een uitkering aanvragen voor werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Uiteraard kunnen wij  u hier ook mee van dienst zijn. Neem contact op met uw vaste contactpersoon om de mogelijkheden te bespreken.

9 weken betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind

Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Dit betekent dat werknemers eerder geneigd zijn om ouderschapsverlof op te nemen omdat dit niet langer onbetaald is. U mag dit verlof niet weigeren.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn) en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsuur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

 

 

Bron: Rijksoverheid