Subsidieregeling Praktijkleren 2021

Ook dit jaar is het weer mogelijk om gebruik te maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Als één van uw medewerkers dit studiejaar een opleiding heeft gevolgd komt u wellicht in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Als dit het geval is kunt u tot en met 16 september aanstaande deze subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker.
 
Zoals u van ons gewend bent staan wij ook bij deze regeling klaar om u bij te staan. Neem contact op met uw vaste contactpersoon om de mogelijkheden te bespreken.

Extra subsidie horeca en recreatie sectoren

Bedrijven die werkzaam zijn in deze sectoren kunnen bovenop de subsidie een extra subsidiebedrag aanvragen. Bij het aanvragen van de subsidie moet worden aangegeven dat het bedrijf werkzaam is één van deze sectoren. De toeslag voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is voor de komende 5 jaar beschikbaar (tot en met 2024). De Subsidieregeling Praktijkleren loopt echter tot en met eind 2022. Er is nog niets bekend over een verlenging van de regeling. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022/2023 en 2023/2024 beschikbaar komt.

Zelf subsidie aanvragen

Van 2 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 kunt u nog aanvragen met E-Herkenning betrouwbaarheidsniveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal E-Herkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau EH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling Praktijkleren. Heeft u een E-Herkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw E-Herkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken. Zonder E-Herkenning niveau 3 kunt u na 1 juli 2021 geen aanvraag indienen en ook geen aangemaakte concept-aanvraag of al ingediende aanvraag meer inzien in eLoket.

Subsidie aanvragen via Horeca Salaris & Advies

Wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen, in dat geval ontvangen wij graag uiterlijk voor 7 september a.s. de praktijkleerovereenkomst(en) van de desbetreffende leerling(en).

Daarnaast moet bij de aanvraag worden aangegeven hoeveel weken de leerling praktijkbegeleiding heeft gehad. Alleen over deze weken krijgt u namelijk subsidie. Elke week waarin begeleiding is gegeven telt dus mee, ongeacht het aantal uren of dagen in die week. Een week waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, mag niet worden meegeteld bij de aanvraag. Het is dus ook mogelijk om subsidie te krijgen als de student halverwege de periode is gestopt met zijn opleiding.

Bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden, maar bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve (bewaar)plicht van de subsidieregeling. Indien de subsidie wordt toegekend, zult u het bedrag van de subsidie medio december 2021 op uw rekening ontvangen.