Na vakantie in quarantaine: wel of niet loondoorbetaling?

De afgelopen weken gaat het steeds beter in Nederland als we kijken naar het aantal besmettingen met het coronavirus. Vergelijkbaar met vorig jaar lijkt het erop dat we ook deze zomer op vakantie kunnen. Hiervoor gelden wel een aantal regels waaronder een verplichte quarantaine na thuiskomst uit een risicogebied. Als uw medewerker in quarantaine zit na een vakantie, wordt deze dan doorbetaald of kost dat bijvoorbeeld vakantiedagen? 

In deze blog behandelen we dit thema en helpen we u op weg om goede afspraken te maken met uw medewerkers zodat hier geen misverstanden kunnen ontstaan.

Wat zijn de regels bij een verplichte quarantaine na een vakantie?

Zoals een groot aantal andere zaken omtrent het coronavirus is ook deze regeling nog niet compleet duidelijk. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of een werknemer wel of niet doorbetaald zou moeten worden tijdens de verplichte quarantaine. Wel gelden er een aantal regels volgens het arbeidsrecht en zijn er een aantal scenario’s te schetsen. Met behulp van de kennis van PWNet willen we graag een aantal scenario’s schetsen.

De scenario’s die we gaan behandelen zijn;

  • Werknemer kan tijdens quarantaine zijn werk voortzetten
  • Werknemer kan tijdens quarantaine zijn werk niet voortzetten
  • Werknemer vertrok met code geel en keert terug met code oranje of rood 
  • Werknemer vertrok met code oranje of rood en keert terug met code oranje of rood

Werknemer kan tijdens quarantaine zijn werk voortzetten

Als er een ding is gebleken het afgelopen jaar is het dat thuiswerken in veel gevallen een stuk eenvoudiger is dan verwacht. We zijn met z’n allen massaal thuis gaan werken en de productiviteit is voor een groot deel van de bedrijven niet afgenomen, soms zelfs toegenomen. Stel dat een van uw werknemers thuiskomt na een vakantie in een risicogebied en deze persoon heeft verder geen klachten. We gaan er hier vanuit dat het werk dat uw medewerker uitvoert mogelijk is om uit te voeren vanuit huis. De werknemer kan nu de gebruikelijke werkzaamheden thuis voortzetten, dus in dat geval is er geen reden om het loon niet door te betalen ondanks de quarantaine. Na de periode van tien dagen kan de werknemer hoogstwaarschijnlijk gewoon terugkeren naar kantoor.

Werknemer kan tijdens quarantaine zijn werk niet voortzetten

In het geval dat een werknemer terugkomt van een vakantie en deze persoon de werkzaamheden niet kan voortzetten, wordt de situatie iets ingewikkelder. PWT publiceert hier het volgende over: “hoofdregel is dat de werkgever het loon van de werknemer dient te voldoen ook al heeft deze de arbeid niet verricht, tenzij het niet verrichten van deze arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer dient te komen (zie artikel 7:628 BW)”, aldus Pieter de Ruiter. Het komt dus neer op een risicoregeling, waar geen eenduidig antwoord op is in het geval van een verplichte quarantaine. 

Het is dan ook niet met zekerheid te zeggen wie de rechter gelijk zou geven mocht het tot een rechtszaak komen. Wel zijn er twee mogelijke scenario’s uit te denken met een te verwachten uitkomst. 

Werknemer vertrok met code geel en keert terug met code oranje of rood 

Stel dat uw werknemer een vakantie heeft gepland naar Italië tijdens een relatief rustige periode in het land. De besmettingscijfers lopen af en de vooruitzichten zien er goed uit met als gevolg dat de Nederlandse overheid kiest voor de kleurcode geel, een beperkt risico. In het geval van een gele kleurcode geldt er geen verplichte quarantaine na thuiskomst.

De medewerker vertrekt naar de vakantiebestemming en na enkele dagen lopen de besmettingen plots weer op. Het loopt zo uit de hand dat de Nederlandse overheid bepaalt de kleurcode te veranderen naar oranje, een verhoogd risico dus. Dit betekent dat de medewerker bij thuiskomst verplicht in quarantaine moet. In uw geval betekent dit ook dat de medewerker niet de gewenste werkzaamheden kan uitvoeren. 

Aangezien de medewerker niet vertrok met de kennis dat een quarantaineperiode verplicht zou zijn bij thuiskomst zal de rechter naar verwachting de rekening bij de werkgever leggen. 

Werknemer vertrok met code oranje of rood en keert terug met code oranje of rood

Op het moment dat een werknemer naar een land afreist met de kleurcode oranje of rood betekent dit dat deze medewerker de verplichte quarantaine bewust accepteert. Als uw medewerker tijdens deze quarantaine niet de gevraagde werkzaamheden kan uitvoeren is het goed verdedigbaar dat de rekening voor deze quarantaine bij de medewerker komt te liggen. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld vakantiedagen of door het inhouden van loon voor deze periode. 

Om in een van de bovenstaande scenario’s enige discussie te voorkomen is het belangrijk om goede afspraken te maken met uw medewerkers. 

Op een goede manier afspraken maken met uw medewerkers

Het is in deze periode van het jaar dat het verstandig is om eens goed te zitten voor de afspraken die u kunt maken met uw medewerkers voor de zomerperiode. Om enige discussie te voorkomen is het belangrijk dat iedereen weet wat de regels zijn om zo op een goede manier op reis te gaan, maar ook op de hoogte te zijn van de consequenties hiervan. Hieronder hebben we een aantal vragen opgesteld die u op weg kunnen helpen om een overeenkomst op te stellen omtrent de quarantaine bij terugkomst uit een risicogebied. 

  • Zijn de werkzaamheden van de werknemer ook thuis uit te voeren?
  • Wat gebeurt er in geval van klachten tijdens de quarantaine bij terugkomst?
  • Het verschil in vertrek met kleurcode geel, oranje of rood
  • Het verschil in terugkomst met kleurcode geel, oranje of rood
  • Wat verwacht u van de werknemer in het geval van een mogelijke wijziging van de kleurcode tijdens de reis?
  • Is het mogelijk dat een eventuele quarantaine wordt opgevangen met vakantiedagen in plaats van een inperking van het salaris?

Met de bovenstaande vragen moet u een heel eind komen in het opstellen van een advies, of reglement voor de vakantieperiode voor uw medewerkers. Het is belangrijk om te weten dat er geen eenduidig antwoord is en het dus vooral belangrijk is dat u op voorhand de verschillende scenario’s bespreekt met uw medewerkers. Als iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden en beperkingen kan er niet achteraf onenigheid ontstaan.