Maak voor 2021 nog gebruik van de extra vrije ruimte in de WKR!

Net als vorig jaar, is in het kader van de coronamaatregelen ook dit jaar de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) verhoogd van 1,7% naar 3,0% voor de eerste
€ 400.000,- van het fiscaalloon van de onderneming. Dat betekent dat een DGA al bij een fiscaalloon van € 80.000 het maximale bedrag van € 2.400,- onbelast mag ontvangen.

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kunnen alleen in de vrije ruimte worden aangewezen wanneer deze voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. De belastingdienst heeft aangegeven dat dit tot een bedrag van € 2.400,- in ieder geval gebruikelijk is.

Voor 2021 is het dus interessant om te controleren of er nog vrije ruimte in de WKR over is en of u deze al zo optimaal mogelijk heeft benut. Maak dus in december nog gebruik om de eventuele beschikbare vrije ruimte volledig te benutten. Bijvoorbeeld in de vorm van een bonus, kerstpakket of andere vormen van beloningen, alles uiteraard binnen de kaders van het gebruikelijkheidscriterium.

Wanneer u gebruik wilt maken van de extra vrije ruimte kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon, wij helpen u graag verder om dit correct in uw salarisadministratie te verwerken.