Het belang van een goede arbeidsovereenkomst

Het moment dat een nieuwe werknemer in dienst treedt is het gebruikelijk om een overeenkomst op te stellen. Hierin worden de belangrijkste zaken vastgelegd om ervoor te zorgen dat beide partijen weten waar zij aan toe zijn. Dit gebeurt vaak in de vorm van een overeenkomst waarin onder andere zaken als ingangsdatum, duur van de overeenkomst, vakantiedagen, salarisafspraken en opzegtermijnen worden opgenomen. De gebruikelijke term voor deze overeenkomst tussen werknemer en werkgever is een arbeidsovereenkomst. 

Deze overeenkomst dient als houvast voor beide partijen om op terug te vallen indien nodig. Dit kan heel onschuldig en eenvoudig het aantal vakantiedagen per jaar zijn, maar het kan ook iets complexer liggen zoals de geheimhouding van bedrijfsdocumenten. In beide gevallen willen de werknemer en de werkgever weten wat zij van de ander kunnen verwachten om enige vervelende situaties te voorkomen. 

Ongeacht de complexiteit van de werkzaamheden is het ontzettend belangrijk om een goede arbeidsovereenkomst op te stellen. In deze blog behandelen we wat de risico’s zijn van een foutieve arbeidsovereenkomst, geven we tips om een foutieve arbeidsovereenkomst te herkennen en bieden we de kans om gratis jouw overeenkomst te laten checken!

Wat zijn de risico’s van een foutieve arbeidsovereenkomst?

Een foutieve arbeidsovereenkomst kan hele vervelende situaties veroorzaken. Het is namelijk het geval dat bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst niet alleen de afspraken tussen werknemer en werkgever gelden, maar ook een reeks wettelijke rechten en plichten voor beide partijen. Met deze reden wordt er veel gebruik gemaakt van standaard arbeidsovereenkomsten. In vele gevallen volstaat de overeenkomst, maar in meer gevallen volstaat het niet als geschikte oplossing voor beide partijen. In dat geval kan het gebeuren dat er vervelende situaties ontstaan.

Een voorbeeld kan onenigheid over een opzegtermijn zijn. Als dit niet goed is opgenomen in de overeenkomst kunnen beide partijen hier andere ideeën over hebben. Stel dat een werknemer een grote fout begaat waardoor uw bedrijf in moeilijkheden terecht komt, dan is het fijn als de werkgever de overeenkomst per direct kan beëindigen. Wettelijk geldt er echter een opzegtermijn van één maand, afhankelijk van de CAO van de betreffende industrie. In dit geval is het de werkgever die hier last van heeft aangezien de werknemer niet op staande voet ontslagen kan worden. 

In vele gevallen zijn deze situaties simpelweg te voorkomen door het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst. Om in de toekomst vervelende situaties te voorkomen hebben we hieronder een vijftal tips opgesteld om een foutieve arbeidsovereenkomst te herkennen!

5 tips om een foutieve arbeidsovereenkomst te spotten

Om te voorkomen dat u in de toekomst ooit nog een foutieve arbeidsovereenkomst aangaat hebben wij vijf tips opgesteld. Deze tips zijn opgesteld aan de hand van de meest voorkomende fouten die wij tegenkomen. In de praktijk kunnen er ook in de kleine details fouten zitten, daarover meer in de conclusie van deze blog. Laten we voor nu beginnen met de eerste tip!

1. Kijk of de overeenkomst wel compleet is

Het komt vaak voor dat een arbeidsovereenkomst in een enkel A4’tje wordt afgehandeld. In dat geval kun je er bijna altijd vanuit gaan dat de overeenkomst niet compleet is. Afspraken over de duur van de overeenkomst, proeftijden, vakantiedagen en dergelijke zullen niet vernoemd zijn waardoor er hier onduidelijkheid kan ontstaan. Als u een arbeidsovereenkomst tegenkomt die niet compleet is, kaart dit gelijk aan. 

2. Een verkeerde soort overeenkomst

Een werknemer kan op vele verschillende manieren in dienst treden naast een fulltime dienstverband. Denk bijvoorbeeld aan een oproepkracht met een flexibel aantal uren, een freelance-overeenkomst of een werknemer die parttime in dienst treedt. Als werkgever is het belangrijk dat je voor iedere werknemer een gepaste overeenkomst opstelt en deze tijdig ook aanpast. Stel dat een werknemer begint als oproepkracht, maar uiteindelijk toch een vast aantal uren gaat werken, dan moet de overeenkomst aangepast worden. 

3. Foutieve gegevens

Een van de fouten die het meest voorkomt is het simpelweg verkeerd invullen van gegevens. Hier kan het gaan om een verkeerde datum van intrede, de naam van de werknemer die verkeerd is gespeld of andere simpele gegevens die foutief zijn overgenomen. Dit lijken onschuldige fouten, maar kunnen voor grote problemen zorgen wanneer er een juridisch conflict ontstaat. 

Een werknemer of werkgever kan simpelweg ontkennen onderdeel te zijn van de overeenkomst aangezien zijn of haar naam niet juist is opgenomen in de overeenkomst. Dit is een extreem voorbeeld, maar het laat wel zien hoe belangrijk het is om ook deze gegevens dubbel te checken. 

4. Concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten kun je een concurrentie-, relatie- of boetebeding tegenkomen. Dit beding is in het leven geroepen om te voorkomen dat een werknemer na het uit dienst treden zijn expertise en netwerk inzet voor de concurrent. Dit beding is echter lastig vast te pinnen en er is geen eenduidig antwoord hoe ‘streng’ dit mag zijn. Mocht het aankomen op een conflict is het aan de rechter om te bepalen of dit beding naar behoren is opgesteld. 

Een belangrijk vereiste is dat de werknemer ergens anders altijd fatsoenlijk zijn vak moet kunnen uitoefenen, ongeacht het concurrentiebeding. 

5. De overeenkomst strookt niet met de wet

In iedere branche geldt een andere CAO, en voor iedere arbeidsovereenkomst gelden ook wettelijke rechten en plichten voor de werknemer en de werkgever. Iedereen kan een overeenkomst opstellen aan de hand van zijn eigen wensen, maar deze moeten wel overeenkomen met de wettelijke rechten en plichten. Wanneer u een arbeidsovereenkomst doorneemt is het belangrijk om na te gaan of dit het geval is. 

In de praktijk is dit vaak lastig zonder enige voorkennis wat deze rechten en plichten precies zijn. Daarom kan het vaak handig zijn om de hulp van een professional in te schakelen om dit soort zaken voor u na te lopen.

Laat je arbeidsovereenkomst nu gratis checken!

Wij van Horeca Salaris & Advies vinden het ontzettend belangrijk dat vandaag de dag een arbeidsovereenkomst volstaat aan de wensen van de wet, werkgever en werknemer. Vandaar dat wij zonder enige kosten uw huidige of toekomstige arbeidsovereenkomst willen checken op enige fouten of onduidelijkheden. 

 

Meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op!