Wetswijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt geprobeerd de verschillen tussen vast en flexibel werken te verkleinen. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.  Aard van de arbeidsovereenkomst heeft invloed op de loonkosten  De hoogte van de WW-premie wordt afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een

Read More...