Jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumloon)

Het Jeugd-LIV is een regeling die in is gegaan op 1 januari 2018. Het betreft een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder vallen niet onder het Jeugd-LIV maar onder de “gewone” LIV regeling.

 Wanneer komt u in aanmerking voor het Jeugd-LIV?

Om in aanmerking te komen voor het Jeugd-LIV  moet uw werknemer voldoen aan de volgende aspecten:

  • Werknemer Is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  • Werknemer was op 31 december 2017 18,19, 20 of 21 jaar
  • Werknemer verdient een gemiddelde uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd

Hoeveel krijgt u terug per werknemer?

Als u recht heeft op het Jeugd-LIV, dan krijgt u een bedrag per verloond uur met een maximum van totaal € 3.286,40 per jaar per werknemer. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren en van de leeftijd van de werknemer. De leeftijd van uw werknemer op 31 december 2017 bepaalt het bedrag dat u over 2018 per verloond uur krijgt. Was uw werknemer op 31 december 2017 19 jaar? Dan krijgt u over het jaar 2018 € 0,28 per verloond uur. Maar als uw werknemer op 1 januari 2018 19 jaar was, krijgt u over 2018 € 0,23 per verloond uur.

Leeftijd op 31 december 2017Jeugd-LIV per werknemer per verloond uurMaximale jeugd-LIV per werknemer per jaar
18 jaar€ 0,23€ 478,40
19 jaar€ 0,28€ 582,40
20 jaar€ 1,02€ 2.121,60
21 jaar€ 1,58€ 3.286,40

Wanneer ontvangt u het Jeugd-LIV?

Het Jeugd-LIV is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het vaststellen van de tegemoetkoming start in 2019. Het UWV berekent op basis van uw loonaangiften over 2018 voor welke werknemers u recht heeft op het Jeugd-LIV. Als u recht heeft, ontvangt u van het UWV eerst een voorlopige berekening. U ontvangt deze in de loop van maart 2019. De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 31 juli 2019 de definitieve berekening van de hoogte van het jeugd-LIV. Deze wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald. U hoeft hiervoor niets te doen.

Bron: UWV