Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bekend

Het wettelijk minimumloon per januari 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 € 1653,60 per maand. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,10. Per week is dat € 381,60 en per dag € 76,32. De hiermee corresponderende staffels voor de wettelijk minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

minimumloonbedragen

De minimumloonbedragen zijn daarmee als volgt vastgesteld:

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%1653,60381,6076,32
20 jaar80%1322,90305,3061,06
19 jaar60%992,15228,9545,79
18 jaar50%826,80190,8038,16
17 jaar39.5%653,15150,7530,15
16 jaar34,5%570,50131,6526,33
15 jaar30%496,10114,50
22,90

beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 20 jaar gelden bovenstaande bedragen.

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LeeftijdStaffeling BBLPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%1016,95234,7046,94
19 jaar52,50%868,15200,3540,07
18 jaar45,50%752,40173,6534,73

Bruto minimumloon per uur

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder10,6010,059,54
20 jaar8,498,047,64
19 jaar6,366,035,73
18 jaar5,305,034,77
17 jaar4,193,973,77
16 jaar3,663,473,30
15 jaar3,193,022,87

minimumloon per uur bbl per 1 januari 2020

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar6,526,185,87
19 jaar5,575,285,01
18 jaar4,83

4,574,35

 

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden