Controle gegevens auto van de zaak 2019

De auto van de zaak geniet altijd de bijzondere aandacht van de Belastingdienst. Door onder andere controles van het privégebruik aan de grens, pretparken en bouwmarkten is de Belastingdienst bezig haar database te vullen om deze vervolgens te kunnen vergelijken met uw salarisadministratie. Bij constatering van onjuistheden worden ook aanzienlijke boetes opgelegd.

Om deze reden adviseren wij u om de gegevens van de auto van de zaak uit uw salarisadministratie te controleren op juistheid. Mochten er onverhoopt gegevens over de auto’s in uw bedrijf nog niet aan ons zijn doorgegeven, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.

60-maanden regel loopt af voor auto’s uit 2014!

Heeft u een auto van de zaak of heeft u een medewerker die daar gebruik van maakt en wordt de auto meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt? Dan moet u als werkgever hiervoor een fiscale bijtelling hanteren. Dit bedrag wordt bepaald door een percentage van de cataloguswaarde. Het bijtellingspercentage staat vast voor 60 maanden en geldt ook als de auto een nieuwe eigenaar krijgt omdat het gekoppeld is aan het kenteken.

Voor auto’s uit 2014 loopt de 60 maanden regeling dit jaar af. Dit houdt in dat de tijdelijke verlaging van de bijtelling komt te vervallen en vanaf dat moment 25% van de cataloguswaarde bijgeteld moet worden.

Veranderingen bijtelling 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot verhoogd van 4 naar 8 procent. Ook is de maximum catalogus waarde waar deze bijtelling voor geldt verlaagd van 50.000 naar 45.000. Voor het bedrag boven de 45.000 euro geldt een bijtellingspercentage van 22 procent.