Controle gegevens auto van de zaak 2018

De auto van de zaak geniet altijd de bijzondere aandacht van de Belastingdienst. Door onder andere controles van het privégebruik aan de grens, pretparken en bouwmarkten is de Belastingdienst bezig haar database te vullen om deze vervolgens te kunnen vergelijken met uw salarisadministratie. Bij constatering van onjuistheden worden ook aanzienlijke boetes opgelegd.

Om deze reden adviseren wij u om de gegevens van de auto van de zaak uit uw salarisadministratie te controleren op juistheid. Mochten er onverhoopt gegeven over de auto’s in uw bedrijf nog niet aan ons zijn doorgegeven, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.

60-maanden regel loopt af voor auto’s uit 2013!

Heeft u een auto van de zaak of heeft u een medewerker die daar gebruik van maakt en wordt de auto meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt? Dan moet u als werkgever hiervoor een fiscale bijtelling hanteren. Dit bedrag wordt bepaald door een percentage van de cataloguswaarde. Het bijtellingspercentage staat vast voor 60 maanden en geldt ook als de auto een nieuwe eigenaar krijgt omdat het gekoppeld is aan het kenteken.

Voor auto’s uit 2013 loopt de 60 maanden regeling dit jaar af. Dit houdt in dat de tijdelijke verlaging van de bijtelling komt te vervallen en vanaf dat moment 25% van de cataloguswaarde bijgeteld moet worden.

Veranderingen bijtelling 2019

Vanaf 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4% alleen nog tot 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor het bedrag boven de 50.000 euro geldt een bijtellingspercentage van 22 procent. Deze nieuwe regeling geldt alleen voor 2019 en 2020. Vanaf 2021 moet er 22% procent bijtelling worden betaald over de gehele cataloguswaarde, ook voor elektrische auto’s.