Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft één van uw medewerkers dit studiejaar een opleiding gevolgd? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. In dat geval kan er tot en met 17 september subsidie worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker.

Wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen, in dat geval ontvangen wij graag (voor 1 september aanstaande) de praktijkleerovereenkomst(en) van de desbetreffende leerling(en).

Daarnaast moet bij de aanvraag worden aangegeven hoeveel weken de leerling praktijkbegeleiding heeft gehad. Alleen over deze weken krijgt u namelijk subsidie. Elke week waarin begeleiding is gegeven telt dus mee, ongeacht het aantal uren of dagen in die week. Een week waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, mag niet worden meegeteld bij de aanvraag. Het is dus ook mogelijk om subsidie te krijgen als de student halverwege de periode is gestopt met zijn opleiding.

Bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden, maar bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve (bewaar)plicht van de subsidieregeling.
Indien de subsidie wordt toegekend, zult u het bedrag van de subsidie medio half december op uw rekening ontvangen.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u meer informatie over deze subsidieregeling dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.