Nieuwe loonkostenvoordelen(LKV)

Op 1 januari 2018 vervalt de oude premiekorting en wordt deze regeling  vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). De werkgever ontvangt jaarlijks een vergoeding voor elk verloond uur aan de werknemer(s) die in aanmerking komen voor de nieuwe LKV regeling.

In de onderstaande tabel staan de doelgroepen die in aanmerking komen voor de  LKV:

Hoogte van de subsidie

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden Oude Premiekorting op premiewerkgeversverzekering WIA/WAO en WW) Nieuwe Loonkostenvoordeel (LKV)
Ouderen (56+) * € 7.000 € 6.000
Arbeidsbeperkte € 7.000 € 6.000
Herplaatsing arbeidsbeperkte € 7.000 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000

*Ouderen 56+ : De werknemer moet in de maand voor het begin van het dienstverband recht hebben op een uitkering.

Bron: Rijksoverheid

De hoogte van de nieuwe loonkostenvoordelen zijn lager dan bij de oude premiekortingen. Hier tegenover staat dat meer werknemers in aanmerking komen voor de nieuwe LKV regeling.

Vooral kleinere ondernemingen hebben profijt van de nieuwe LKV. Waar voorheen vaak niet het volledige bedrag werd uitgekeerd omdat de onderneming minder premies betaalde dan de maximale premiekorting, wordt met de nieuwe regeling het volledige bedrag uitgekeerd.

Benodigdheden als werkgever

Als werkgever moet u beschikken over een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer. Dit dient als een bewijs dat de werknemer in aanmerking komt voor het loonkostenvoordeel.

De werknemer moet zelf bij het UWV de doelgroepverklaring aanvragen, dit is mogelijk vanaf
1 januari 2018. Indien uw werknemer niet in staat is om zelf een doelgroepverklaring aan te vragen kan deze verklaring worden aangevraagd via een machtiging. Let op dat de werknemer dit binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is getreden moet aanvragen. Na deze periode heeft de werknemer geen recht meer op een doelgroepverklaring LKV.

Overgangsregeling voor werknemers die al gebruikmaken van premiekorting

Als u een werknemer in dienst heeft die gebruik maakt van premiekortingen wordt dit vanaf
1 januari 2018 overgezet naar de nieuwe LKV.  Het is niet nodig om voor de betreffende werknemer een nieuwe doelgroepverklaring aan te vragen.