Nieuwe horeca cao 2018 bekend

Nieuwe horeca cao 2018 bekend

Koninklijk Horeca Nederland en CNV Vakmensen zijn in overeenstemming gekomen tot een nieuwe horeca cao. De nieuwe cao volgt de richtlijnen van het arbeidsvoorwaardenregelement (AVR) en gaat van kracht op 1 januari 2018 voor KHN leden. Indien u lid bent van KHN is het van belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons.

Aandachtspunten

Een nieuwe cao brengt natuurlijk veranderingen met zich mee, wij hebben een aantal belangrijke punten voor u op een rijtje gezet:

  • Nieuwe loontabel werknemers, de salarissen moeten uiterlijk 1 april 2018 gelijk zijn aan de nieuwe loontabel.
  • Keten van arbeidsovereenkomsten bij seizoenskrachten wordt onderbroken bij een periode van 3 maanden in plaats van de wettelijke 6 maanden.
  • Oproepkrachten krijgen het recht om last minute oproepen te weigeren.
  • Loonschalen voor BBL-leerlingen worden gelijkgetrokken met het minimumloon
  • Als u geen lid bent van KHN, maar wel de cao toepast in uw arbeidsovereenkomst moet u ook aan de nieuwe loonschalen voldoen.

 

Algemeen verbindend

Koninklijk Horeca Nederland en CNV vakmensen hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om de cao algemeen verbindend te verklaren. Indien dit wordt goedgekeurd zal de cao gaan gelden voor iedereen die werkzaam is in de horeca.